Relics of a Bygone Era

2010-2015

size variable


home


Een serie werken waarin de auto nog maar nauwelijks herkenbaar aanwezig is. Soms nog net herkenbaar, geabstraheerd tot een contour, een profiel, of een doorsnede. De werken zijn uitgevoerd in een diversiteit aan materialen als polyester, rubber, hout, giethars of papier maché. Materialen die gemeen hebben dat ze de beelden tactiel maken.
Elk beeld is een auto in staat van metamorfose, een autovel, een auto-spermatozoïde, een auto-ei  een auto-fossiel, een auto-skelet enz.
Wat zich op het eerste gezicht laat aanzien als een embryo op sterk water is een auto in staat van wording met een staart als een kikkervisje of spermatozoïde.
De installatie: ‘Relics of a Bygone Era’ is een uitstalling van deze raadselachtige werken in een groot stalen rek. Uitgestald, verzameld, gevonden en gezien door de ogen van een wetenschapper uit de toekomst.
Een blik van uit de toekomst op de overblijfselen uit onze huidige tijd.